Kernvisie en missie Stichting Kulturhus De Breehoek 2015-2020

De ruim 9500 inwoners van Scherpenzeel hebben een modern Kulturhus in hun dorp.
In het Kulturhus de Breehoek komen sport, onderwijs, sociale voorzieningen, kunst, cultuur, kennis en sociaal samenzijn bij elkaar.
Een centrale belevingslocatie voor bewoners uit (de regio) Scherpenzeel om te ontmoeten, te leren, te inspireren, te ervaren, te informeren en te beleven.
Kulturhus de Breehoek is een combinatie van verschillende voorzieningen in één modern multifunctioneel gebouw en laagdrempelig toegankelijk voor huidige en nieuwe bezoekers.

 

Kernvisie en missie 2015-2020
De kernvisie is het huisvesten van diverse maatschappelijke ondernemers (lees gebruiker) op het gebied van zorg, welzijn, educatie, cultuur, sport, levensbeschouwelijke instellingen en politieke organisaties in één gebouw (breed accommodatiebeleid) met als doel het creëren van meerwaarde via gezamenlijke voorzieningen, programmering en beheer waardoor het behoud van maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal in de kern Scherpenzeel gewaarborgd blijft en versterkt wordt.

 

Verbindende waarde
Kulturhus De Breehoek ontwikkelt en realiseert projecten en activiteiten voor een breed publiek die verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.
Cultuur verbindt, versterkt, inspireert, zorgt voor ontmoeting en draagt bij aan sociale samenhang. Cultuur is essentieel voor trots en gemeenschapsgevoel. En cultuur is wezenlijk voor het dorpsklimaat.

 

Stichting Kulturhus de Breehoek
De Stichting Kulturhus de Breehoek is formeel verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van het Kulturhus, het facilitair beheer, verhuren van multifunctionele ruimten en een optimale financiële kostenefficiënte exploitatie.
Voor een groot en breed publiek wordt een kwalitatief goed en gevarieerd programma aanbod gerealiseerd, waarbij de vragen van de verbonden klanten het uitgangspunt zijn voor de te ontwikkelen producten en diensten.
De komende jaren gaan wij hiervoor nog intensiever samenwerken op basis van co-creatie met andere organisaties om het gevarieerde Kulturhus programma aanbod verder te actualiseren.
Lokale en regionale doelgroepen snel informeren over het gevarieerde programma aanbod is essentieel voor de binding, de exploitatie en de continuïteit van het Kulturhus.
Het evenwichtig inzetten van traditionele communicatiekanalen en maatschappelijke breed geaccepteerde sociale internet-mediakanalen spelen hierbij een dominante rol.
Het regisseren van waarde netwerken is de belangrijkste toekomstige activiteit van een modern Kulturhus team.
Hiervoor moeten wij openstaan voor het versterken van de onze identiteit, het verbeteren van onze inzichten, het verhogen van onze interacties met onze gebruikers, het bieden van en zoeken naar inspirerende netwerken en het versterken van ons innovatievermogen.
Door gericht samen te werken met zowel maatschappelijke als private organisaties is het mogelijk om succesvol en duurzaam de kernvisie te realiseren.

 

Namens Raad van Toezicht & Directie
Stichting Kulturhus De Breehoek Scherpenzeel (Gld.)