volg ons via twitter facebook
๐•๐จ๐ฅ๐ ๐ž๐ง๐๐ž ๐ฐ๐ž๐ž๐ค ๐ฏ๐ซ๐ข๐ฃ๐๐š๐  ๐ฐ๐ž๐ž๐ซ ๐ž๐ž๐ง ๐ง๐ข๐ž๐ฎ๐ฐ๐ž ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฅ๐š๐› ๐ฏ๐จ๐จ๐ซ ๐ค๐ข๐๐ฌ ๐ฏ๐š๐ง๐š๐Ÿ ๐Ÿ• ๐ฃ๐š๐š๐ซ! Met 3d printpennen, een toffe green screeโ€ฆ

Stichting Kulturhus de Breehoek zoekt een lid voor de Raad van Toezicht m/v

woensdag 10 juli 2013 - Vacature

te benoemen op voordracht van de gebruikers.

De profielschets van de Raad van Toezicht en het competentieprofiel treft u hieronder aan.
U kunt deze ook telefonisch opvragen bij mevrouw J.E. van den Brandhof, manager Kulturhus de Breehoek, telefoonnummer 033-2772924/06-54622065

Nadere informatie over profiel en functie wordt verstrekt door de heer H.E. Pelser, voorzitter van de Raad van Toezicht, bereikbaar na 19.00 uur onder telefoonnummer 06-34195663.

Schriftelijke reacties kunt u tot 1 oktober 2013 zenden aan Stichting Kulturhus de Breehoek, t.a.v. de heer H.E. Pelser, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel of mailen naar info@debreehoek.nl.


Profielschets Raad van Toezicht

Stichting
Stichting Kulturhus de Breehoek beheert en exploiteert, als eigenaar, het Kulturhus in de Gemeente Scherpenzeel. Dit gebouw is eind 2009 in gebruik genomen. De Breehoek is het sportieve en culturele hart van Scherpenzeel en uitstekend uitgerust voor het organiseren van congressen, concerten, toneelvoorstellingen, sport, spel, vergaderen enzovoorts.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van het Kulturhus, dat voorziet in de behoefte aan geschikte zaalruimte voor de activiteiten van alle groeperingen, verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, waarbij voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, welzijn, educatie, zorg, maatschappelijke dienstverlening en zakelijke dienstverlening worden geboden, waaronder ook incidentele commerciรซle activiteiten.

Gebruikers
De gebruikers van de Breehoek zijn te onderscheiden in vaste en incidentele gebruikers. Met de vaste gebruikers/huurders zijn langlopende huurcontracten afgesloten. Er is periodiek contact tussen de vertegenwoordiging van de gebruikers en de directie. Ook vindt een algemeen gebruikersoverleg plaats.

Governance
De organisatie van de Stichting bestaat uit een eenhoofdige directeur/bestuurder, zijnde de Kulturhusmanager, รฉn een Raad van Toezicht, bestaande uit 3 personen. De Stichting heeft meerdere personeelsleden in dienst onder verantwoordelijkheid van de Kulturhusmanager.
Daarnaast zijn er veel vrijwilligers verbonden aan de Stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: รฉรฉn lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Gemeente Scherpenzeel, รฉรฉn lid wordt benoemd op bindende voordracht van de gebruikers. Beide leden benoemen in gezamenlijkheid het derde lid, zijnde de voorzitter.

Taken
De Raad van Toezicht staat op afstand wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door deskundigen. Binnen de Raad van Toezicht is er een portefeuilleverdeling, te onderscheiden in algemene zaken, personeel & organisatie, financiรซn, marketing, (meerjarig) onderhoud en communicatie. De Raad van Toezicht vergadert ten minste 4 keer per jaar of zo nodig vaker. Onderwerpen die tijdens de Raad van Toezicht periodiek worden besproken zijn onder andere kwartaalrapportages, gebruikerszaken, meerjarenplan, begroting, jaarrekening, accountantscontrole, periodiek/groot onderhoud en personele zaken.


Competentieprofiel lid Raad van Toezicht


Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

โ€ข onafhankelijk en integer is;

โ€ข kennis en ervaring heeft op ten minste enkele van de volgende aandachtsgebieden in relatie tot de exploitatie: financiรซn, marketing, sociaal-maatschappelijke context en onderhoud van het vastgoed;

โ€ข affiniteit heeft met de doelstelling van de Stichting;

โ€ข in teamverband kan werken.

โ€ข bij voorkeur woonachtig is in Scherpenzeel.

Meer specifiek

โ€ข oog heeft voor de belangen van de gebruikers van het Kulturhus, maar anderzijds ook de belangen van het Kulturhus in relatie tot een sluitende exploitatie naar de gebruikers kan overbrengen;

โ€ข inzicht heeft in de methodiek van een onderhoudcyclus van het gebouw;

โ€ข communicatief in voldoende mate kan deelnemen aan gesprekken met gebruikers en externe partijen.

Vergoeding
Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt een onbelaste vergoeding van โ‚ฌ 1.500,– per jaar.


archief

categorieën